Sellingen, Borgertangerweg (ongenummerd)

Bosperceel hoofdzakelijk bestaande uit dennen, sparren en enkele loofbomen. Het perceel is “doorsneden” door de Borgertangerweg en goed te bereiken middels een breed pad. Er liggen enkele omgevallen bomen.

Het gebruik

De toekomstmogelijkheden van het perceel staan vast. Het perceel is bos (het valt onder het Nationaal Natuurnetwerk, voorheen bekend als Ecologische Hoofdstructuur)  en zal bos blijven. Het is dus perfect geschikt voor dagrecreatie, natuurbeleving en houtwinning.

Totale perceelsgrootte: 4.25.96 m2
Vraagprijs: €1,10 per m2